SİTEMİZ İNŞAAT HALİNDEDİR..:))

 

İstanbul Üniveristesi, İstanbul Tıp Fakültesi

SUALTI HEKİMLİĞİ ve HİPERBARİK TIP ANABİLİM DALI
   

 
ANABİLİM DALI
TARİHÇE
PERSONEL
HBOT
SUALTI HEKİMLİĞİ
SEMİNERLER
YAYINLAR
KYK
 

 

 

İstanbul Tıp Fakültesi
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD

Sualtı ve Hiperbarik Tıp A.D., Ülkemiz’de yalnız İstanbul Tıp Fakültesi ve GATA’da bulunan hiperbarik oksijen tedavisi ve sualtı hekimliği üzerinde özeleşmiş bir uzmanlık dalıdır. Sualtı polikliniğimizde amatör ve profesyonel dalgıçların başlangıç muayeneleri yapılarak dalışa engel bir hastalıklarının olup olmadığı araştırılır. Kişiler dalışa uygun ise “dalabilir raporu” verilir. Bu rapor, sualtı sporlarına ilgi arttıkça profesyonel dalgıçlar dışında giderek daha fazla amatör dalış merkezi tarafından da istenmektedir. Anabilim Dalı’nda dalgıçların rutin kontrolleri de yapılmaktadır. Ayrıca dalışa bağlık hastalıklar da kliniğimizde tedavi edilmektedir. Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) polikliniğimizde diabetik ayak yaraları,venöz ülserler gibi iyileşmeyen yaralar, crush yaralanmaları, kompartman sendromu gibi akut travmatik iskemiler, osteomyelit, gazlı gangren ve diğer anaerob infeksiyonlar, termal yanıklar, riskli greft ve flepler, karbonmonoksit zehirlenmesi, duman inhalasyonu, siyanid zehirlenmesi, hava ve gaz embolileri, ani görme kaybı, ani işitme kaybı  gibi hastalıklar değerlendirilir.  Gerekli görülürse hiperbarik ünitede basınç odasına alınarak hiperbarik oksijen ile tedavi edilir. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı sayısı giderek artmaktadır. Uzmanlık öğrencilerinde basınçlı ortamlarda bulunmasında sağlık açısından bir engeli olmaması koşulu aranmaktadır.

 
Güncel Duyurular Bölümü
   
Aylık Seminer Programı