İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü


ANASAYFA - HAKKIMIZDA - HİZMETLERİMİZ - ETKİNLİKLER/HABERLER - BİLGİLENDİRME - İLETİŞİM
HİZMETLERİMİZ

Mesleki Eğitim
- Oryantasyon
- Hizmet İçi Eğitim
- Kurslar
- - Yoğun Bakım Hemşireliği
- - Acil Hemşireliği
- - Diyabet Hemşireliği
- - Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
Hasta Eğitimi
Danışmanlık
Kariyer Planlama

ACİL  BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU


Kurs Tarihleri        :  Yılda 2 defa Sağlık Bakanlığının belirlediği tarihlerde düzenlenir.
Kurs Süresi             :  5 Hafta, Haftada 5 gün ve günde 8 saattir.
Kursun Yapıldığı   :  Teorik Bölüm (3 Hafta)  : İ.Ü., İ.T.F., 1933 Reform Amfisi
Yer                              Klinik Uygulama (2 Hafta): İ.Ü., İTF Hastanesinin, Acil servislerinde
yapılmaktadır.
Kursun Tanımı       : Bu kursta, Acil bakım ünitesi ile ilgili temel konular, acil serviste en sık
Karşılaşılan hastalıklar ve bu hastalıklara yönelik tedavi ve hemşirelik
Bakımları öğretilmektedir.
Ayrıca, “Kardiyo - pulmoner Resusitasyon (CPR)” eğitimi de “Acil
Bakım Hemşireliği” kursu kapsamında yer almaktadır.
Katılımcı Sayısı      : 15 kişi
Başvuru                   : Baş vurular  İl Sağlık Müdürlüğüne yapılmalıdır.
Eğitim Şekli            :  1. Teorik Bölüm (3 hafta): Ders anlatımı, Power-point sunumu, sorular-
Cevaplar, Demostrasyon
2. Klinik Uygulama (2 hafta): Ailc servislerde eğitimcilerin
ve sorumlu hemşirelerin rehberliğinde klinik uyulama yapılmaktadır.

NOT: KLİNİK UYGULAMA İÇİN KATILIMCILARIN BEYAZ
FORMA, BEYAZ AYAKKABI ( ORTOPEDİK TERLİK/ HASTANE
TERLİĞİ) GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.


Katılımcılara           : Anlatılan konular ile ilgili ders notları verilmektedir. 2008 Mayıs ayıdan
Verilen Doküman : itibaren Sağlık Müdürlüğü tarafından kitap imza karşılığı verilmektedir.
Kurs Sonunda        : Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara kurs sonunda Sağlık Bakanlığı
Verilen Belge         : tarafından onaylı sertifika verilmektedir. Kursun son günü İTF’ den
görevden ayrılış belgesi verilmektedir.

KONULAR:

 • HEMŞİRELİĞE GENEL BAKIŞ
 • DÜNDEN BUGÜNE ACİL HEMŞİRELİĞİ
 • ACİL SERVİS VE AMBULANSA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
 • ACİLDE HKUKSAL VE ETİK SORUMLULUKLAR
 • ACİL HEMŞİRESİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 • ACİL SERVİSTE İLETİŞİM SORUNLARI
 • HEMŞİRELİK SÜRECİ
 • TRİYAJ VE HASTA TAŞIMA (ÇOCUK-ERİŞKİN)
 • SIVI ELEKTROLİT DENGESİ VE BAKIM (ÇOCUK- ERİŞKİN)
 • HASTANE ENFEKSİYONLARI, EPİDEMİYOLOJİSİ VE ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ
 • ŞOK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU
 • AĞRILI HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI
 • YARA VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • YANIK VE YANIKLARDA HEMŞİRELİK BAKIMI
 • EKG
 • KARDİYO-VASKÜLER SİSTEM ACİLLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
  • AKUT KALP YETERSİZLİĞİ
  • HİPERTANSİF ACİLLER
 • TRAVMALAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • EKSTREMİTE TRAVMALARI, MULTİSİSTEM TRAVMALARI
 • KAS VE EKLEM YARALANMALARI
 • KULAK-BURUN-BOĞAZ VE YÜZ YARALANMALARI
 • ONKOLOJİK ACİLLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • HEMATOLOJİK ACİLLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI (ERİŞKİN)
 • ZEHİRLENMELER VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • TRAVMALAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • TRAVMAYA METABOLİK ENDOKRİN YANIT
 • KESİCİ VE DELİCİ ALET YARALANMALARI
 • SPİNAL TRAVMALAR/ OMURGA TRAVMALARI
 • KAFA TRAVMALARI
 • ÜRİNER SİSTEM ACİLLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI (YETİŞKİN)
 • OBSTETRİK-JİNEKOLOJİK ACİLLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • DİABETİK ACİLLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • ENDOKRİN ACİLLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • SOLUNUM SİSTEMİ ACİLLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI (YETİŞKİN)
 • GASTRO-İNTESTİNAL KANAMALAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • PSİKİYATRİK ACİLLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • ÇOCUKLARDA ANAFİLAKSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • ÇOCUKLARDA SEPİTK ŞOK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • ENFEKSİYON, İMMÜNOLOJİK ACİLLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • KALP VE DAMAR YOLU ACİLLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • NÖROLOJİK ACİLLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI (ÇOCUK)
 • ENFEKSİYON, İMMÜNOLOJİK AXCİLLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • KAZALAR / ZEHİRLENMELER VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • ENDOKRİN- METABOLİK ACİLLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI (ÇOCUK)
 • HEMATOLOJİK / ONKOLOJİK ACİLLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI (ÇOCUK)
 • ÜRİNER SİSTEM ACİLLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI (ÇOCUK)
 • ACİL SERİVSTE KLİNİK UYGULAMALAR
 • AFET YÖNETİMİ
 • AKUT KARIN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI ( ÇOCUK)
 • ÇOCUK İSTİSMARI
 • NÖROLOJİK ACİLLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI (ERİŞKİN)
 • AKUT KARIN HASTALIKLARI (ERİŞKİN)
 • ÇEVRESEL YARALANMALAR
 • GGÖZ ACİLLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (ÇOCUK-ERİŞKİN)
 • İLERİ YAŞAM DESTEĞİ (ÇOCUK-ERİŞKİN)

itfhhm@istanbul.edu.tr