İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü


ANASAYFA - HAKKIMIZDA - HİZMETLERİMİZ - ETKİNLİKLER/HABERLER - BİLGİLENDİRME - İLETİŞİM
HAKKIMIZDA

Hoşgeldiniz
Tarihçe
Misyonumuz ve Vizyonumuz
Organizasyon Şeması
Görev Tanımları
- Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
- Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
- Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
- Eğitim Hemşiresi
- Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
- Servis/Ünite Sorumlu Hemşiresi
- Servis Hemşiresi
Çalışanlarımız
Komiteler
Bölümler

Eğitim Hemşiresi

Görev Tanımı : Sağlık bilimi ve hemşirelik mesleğindeki gelişmeler doğrultusunda eğitim programları planlayan, hemşirelerin bilgi-becerilerini arttıran kişidir.

Eğitimi : Hemşirelikte lisans mezunu olup, tercihen lisansüstü eğitim yapmış olmalıdır.

Deneyim : En az 3 yıl mesleki deneyimi olmalıdır.

Görevlendirme : Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından, usulüne uygun olarak yapılır.

Kişisel Nitelikleri :  

 • Güvenli davranış biçimine sahip olma
 • Kişiler arası olumlu ilişkiler kurabilme
 • Etkin dinleme, sorun saptama ve problem çözme gücüne sahip olma
 • Tarafsız ve önyargısız olma
 • Mesleki gelişmelere ve yeniliklere açık olma
 • Eğitim ve araştırma yapma yeteneğine sahip olma

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

 • Oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitim programlarının, kurum politikası, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün vizyonu ve misyonu doğrultusunda planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.
 • Eğitim programlarının oluşturulmasında, sürdürülmesinde ve sonuçlarının değerlendirilmesinde ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapar.
 • Eğitim programlarının yapılacağı eğitim ortamı için gerekli kaynak ve malzemeleri temin eder, kayıtları tutar.
 • Faaliyetler ve eğitim programları ile ilgili raporu yazılı ve sözlü Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusuna veya Hemşirelik Müdürlüğüne sunar.   
 • Kongre, kurs, seminer vs ile ilgili duyuruların takibini yapar ve kurumu bilgilendirir.
 • Güncel mesleki yayınları izler ve hemşirelik personeline duyurur.
 • Mesleki seminer, konferans, çalışma grubu gibi etkinliklere katılır.
 • Tıp ve hemşirelik alanı ile ilgili yerli ve yabancı süreli yayın ve kitapların takibini yapar.
 • Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi ve hasta bakımına yönelik araştırmalar yapar ve projeler geliştirir veya katılır.
 • Araştırma ve projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde katkısı olacak uzmanlarla işbirliği yaparak önerilerini alır.
 • Araştırma ve proje sonuçlarının uygulamaya yansımasını sağlar.
 • Kurum içi ve kurum dışındaki araştırma ve proje sonuçlarının uygulamaya yansımasını sağlar.
 • Araştırma ve projelerin planlanmasında, uygulanmasında, değerlendirilmesinde, sonuçlarının paylaşılmasına rehberlik eder.
 • Hemşirelik personelinin eğitim gereksinimleri ve kendilerini geliştirmeleri için bireysel danışmanlık yapar.
 • Hemşirelik hizmetlerinin sunumunda kalite güvenliği ve standart belirleme çalışmaları yapar ve katılır.

itfhhm@istanbul.edu.tr