İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü


ANASAYFA - HAKKIMIZDA - HİZMETLERİMİZ - ETKİINLİKLER/HABERLER - BİLGİLENDİRME - KALİTE - İLETİŞİM

Bilimle sanatın                                                         Akılla duygunun buluştuğu noktada              Sağlığınız için buradayız

 

DUYURULAR


 

VİZYONUMUZ

Biz İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Hemşireleri ; Hasta haklarının savunucusu ve güvenli hasta bakımının güvencesi olarak , mesleki standartlar ve etik ilkeler doğrultusunda sürdürdüğümüz çağdaş hemşirelik bakım hizmetlerimizle kurumun öncelikle tercih edilmesinde belirleyici olacağız.

MİSYONUMUZ

Hastaların hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili gereksinimlerini belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında karşılanmasını sağlamak

Ulusal ve kurumsal düzeyde benimsenen sağlık bakım standartlarına, etik ve mesleki kurallara uygun şekilde bakım vermek

Hedeflenen sağlık düzeyine ulaşabilmesi için hastalara eğitim vermek ve danışmanlık yapmak

Sağlık ve hemşirelik alanındaki gelişmeleri izlemek , sonuçlarından hemşirelik hizmetlerinde yararlanmak

Hasta bakım ve tedavisinde rol alan diğer sağlık meslek üyeleri ile çağdaş ekip anlayışı doğrultusunda işbirliği yapmak

Bakımda kaliteyi temel alarak hasta memnuniyet düzeyini yükseltmek

Çalışan hemşirelerin kariyer hedefleri doğrultusunda sürekli eğitim ve gelişimlerini sağlayarak , performans ve iş doyumlarını yükseltmek

Hemşirelik hizmetleri uygulamalarını ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmak

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hasta ve çalışan memnuniyeti

İnsan hakları ve etik kurallara saygı

Bireye özgü bakım

Katılımcı yönetim

Eğitimde devamlılık

Bakımın kalitesinde sürekli iyileşme

 

 


itfhhm@istanbul.edu.tr