Tarihçe

1963 yılında İstanbul Tıp Fakültesi reorganizasyon çalışmaları çerçevesinde Cerrahpaşa ve Çapa’da paralel kliniklerin geliştirilmesi öngörülerek Çapa’da Göz kliniğinin kurulması kararlaştırılmıştır.

Kurulan klinik direktörlüğüne Prof. Dr. Naci BENGİSU, öğretim üyeliğine Doç. Dr. Demir BAŞAR atanmıştır.  1965 yılında bu kadroya bir başasistan ( Dr. Muhsin Kaya İDİL ) ve iki asistan ( Dr. Fazıl SEZEN, Dr. Aydın UYGUR ) eklenerek Çapa kampüsüne taşınılmış ve faaliyete başlanmıştır.

Beş yıl içinde Göz kliniği içinde Şaşılık, Kontakt Lens, Retina, Glokom ve Anjiografi birimleri kurulmuştur. 1973 yılında Prof. Dr. Naci BENGİSU’ nun emekli olması üzerine Prof. Dr. Demir BAŞAR kürsü başkanı olmuştur. 1978 yılında çıkan tam gün yasası  ve mevcut yüksek öğrenim yasalarının bir dizi çelişkili uygulamaları nedeniyle Anabilim Dalında beklenmedik gelişmeler yaşanmıştır.  Prof. Dr. Demir BAŞAR, Prof. Dr. Ünal BENGİSU ve Prof. Dr. Muhsin Kaya İDİL kendi isteğiyle klinikten ayrılmışlardır. Doç. Dr. Fazıl SEZEN 1979 yılında kürsü başkanlığına seçilmiştir.  1979 yılında Prof. Dr. Demir BAŞAR ve Prof. Dr. Ünal BENGİSU, 1980 yılında Prof. Dr. Muhsin Kaya İDİL emekli olmuşlardır.  1982 yılında kürsü başkanlığından ayrılan Prof. Dr. Fazıl SEZEN’den sonra 1983 – 1984 yıllarında vekaleten atamayla  Genel Cerrahiden Prof. Dr. Metin ÜNAL, Prof. Dr. Sait BEKEM ve Prof. Dr. Ruhsal ARAT ve Prof. Dr. Muzaffer CEV görevlendirilmiştir.  1985’de Doç. Dr. Gülçin TÜRKER ve Doç. Dr. Ercan ÖNGÖR asaleten atanmışlar ve Prof. Dr. Ercan ÖNGÖR 30.9.1985'’e başladığı görevinden 27.10.1986 tarihinde 260 sayılı yasa gereği istifa etmiş ve yerine tekrar kliniğe dönmüş bulunan  Prof. Dr. Demir BAŞAR seçilmiştir.

1990 yıllarına  kadar kliniğin diğer birimlerinin oluşturulmasına devam edilmiştir. 1994- 1995 yıllarında yapılan ek kat inşaatıyla klinik üç modern ameliyathaneye kavuşturulmuştur. 

1995 yılında Prof. Dr. Demir BAŞAR emekli olmuş ve Prof. Dr. Fazıl SEZEN emekli olduğu 2004 yılı sonuna dek Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür. Bu tarihten sonra Anabilim Dalı Başkanlığına seçilen Prof Dr Ahmet GÜCÜKOĞLU halen bu görevi sürdürmektedir.

Prof. Dr. Naci BENGİSU ve Prof. Dr. Demir BAŞAR dışında tüm öğretim üyelerimiz bu değerli kişilerin  kurmuş oldukları bu Anabilim Dalında yetişmiş, Doçent ve Profesör olmuşlardır. Ayrıca günümüze dek 200’e yakın uzmanlık öğrencisi uzmanlık kazanmışlardır.

Genel Bilgiler

Günümüzde onüç Profesör, iki Uzman ve yirmibir asistan bulunan Göz Kliniği, üç modern ameliyathanesi, genel polikliniği ve 10 departman ile hizmet vermektedir.

2000 yılında kliniğin yıllık genel poliklinik sayısı  23.390, bölümlerdeki muayene sayısı, 26.579 olarak gerçekleştirilmiştir.  Bu yıl içinde kliniğe başvuran yeni hasta sayısı 25.741’dir. 54 yatağı bulunan kliniğin senelik ameliyat sayısı 1.648 olup, modern tekniklerle katarakt cerrahisi ( Fakoemülsifikasyon ), glokom cerrahisi, keratoplasti ameliyatları, okuloplasti cerrahi, orbita cerrahisi, şaşılık cerrahisi, komplike retina yırtıklarının tedavisinde vitreoretinal cerrahi ve muhtelif laser operasyonları uygulanmaktadır.

Klinikte Argon Laser Fotokoagulasyonu yanısıra ( 1080 seans/ yıl), YAG – Laser ile ön segment cerrahisi girişimleri, Holmium Laser ile fotorefraktif girişimler yapılmaktadır. Modern oftalmolojinin gerekleri olan bilgisayarlı görme alanı muayenesi, fundus fluoroceine anjiografisi, indocyanin anjiografisi, ultrasonografi, non-kontakt pnömatik göziçi basıncı ölçümleri, kornea topografik analizi, pediatrik videorefraksiyon, kontrast duyarlık testi ve muhtelif psikofizik testler ve ortoptik egzersizler uygulanmaktadır.

Kliniğimizde asistan eğitiminin bir parçası olarak düzenli şekilde eğitim seminerleri düzenlenmekte, bunun yanısıra klinik bünyesinde bulunan eğitim ve araştırma amaçlı deney ameliyathanesinde asistanların cerrahi becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır.

Üçüncü sektör kuruluşu olan bir vakıf ile birlikte fakültemiz vakfının ortak olarak kurdukları Göz Bankası IEB ( International Federation of Eye Banking ) tarafından tanınmış olarak çalışması, kliniğimizce organize edilmekte ve denetimsiz kornea kullanımı ortadan kaldırılmış olmaktadır.

Kliniğimizce öğrenci eğitimine özen gösterilmekte, eğitimleri süresince kliniğimize gelen öğrencilere düzenli eğitim seminerlerinin verilmesi yanısıra, yukarıda belirtilmiş olan birimlerde hasta başında pratik eğitim uygulanmaktadır.

Ayrıca fakültemiz tarafından çıkarılan tıp eğitimine yönelik kitapların yeni düzenlemeleri sağlanmaktadır.  Bunan yanısıra kliniğimizin kuruluşundan 2002 yılı Mart ayında dek toplam 151 hekim Göz Hastalıkları ihtisas eğitimlerini tamamlayarak uzmanlık belgesi almışlardır.


[The link bar feature is not available in this web]

© 2002 AG