İstanbul Tıp Fakültesi

AKADEMİK
HİZMETLER
HASTALAR İÇİN
ÖĞRENCİLER
LİNKLER

ALERJİ POLİKLİNİĞİ

Poliklinik Görevlileri

Alerjik Hastalıklar Hakkında Bilgi
ALERJİ ÖZEL DAL POLİKLİNİĞİ

ALERJİ özel dal polikliniğimizde gerek genel poliklinikten gönderilen, gerekse özel olarak başvuran hastalara yönelik olarak alerjik hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik işlemler yapılmaktadır.

Polikliniğimizde her tür allerjik hastalığın tanı ve tedavisine yönelik hizmetler verilmektedir.

Polikliniğimizde çarşamba günleri sabah 8.30-12.00 saatleri dışında hergün 08.30-16.00 saatleri arasında Prof.Dr. Esen ÖZKAYA denetiminde bu bölümümüzde görevli bir asistan doktor tarafından hizmet sunulmaktadır.

Genel dermatoloji polikliniğimize başvuran hastalarımızdan alerjik kökenli hastalığı olduğu düşünülenler (ekzema, atopik dermatit, kronik ürtiker, ilaç erupsiyonları, vb.) alerji polikliniğine yönlendirilmektedir.

Alerjik kökenli hastalığı olduğunu düşünen hastaların öncelikle genel dermatoloji polikliniğimize başvurmaları gerekmektedir.

Alerji polikliniğine yönlendirilen hastalarımızın hastalıkları ile ilgili sorgulamaları yapılmakta, gerekli incelemeleri istenmekte ve her hasta için ayrı bir dosya açılmaktadır.

Muayenesi sonucunda alerji testi yapılmasına gerek görülen hastalar kliniğimi Alerji Laboratuarına yönlendirilerek, yama(patch), delme(prick) ve çizme(scratch) yöntemleriyle alerji testleri yapılmaktadır.

Hastalarımızın hastalıklarıyla ilgili gerekli bilgilendirme ve öneriler hasta ve yakınlarına verildikten ve eğer gerekli ise tedavisi düzenlendikten sonra belirli aralıklarla kontrole çağrılmakta ve izlemeleri yapılmaktadır.


  WEB MASTER: Mustafa Sütlaş - Bu sayfa en son 06.08.2011 Tarihinde yenilenmiştir.