ANA SAYFATARİHÇEÖĞRETİM ÜYELERİÖĞRENCİLER İÇİNİLETİŞİMRANDEVÜHASTALAR İÇİN
 

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI

 

Anabilimdalımızın ders programında Tıp Fakültesi 5.sınıf öğrencileri eğitim almaktadır. Dersler üç haftada bir anabilimdalımızda üç gün süre ile sabah 9 00 öğleden sonra 16 00 arası yapılmaktadır. Ders programında teorik ve uygulamalardan oluşan temel çocuk ruh sağlığı bilgileri verilmektedir. Derslere devamlılık zorunlu olup sınav sonuçları kliniğimiz sekreterliğinde ilan edilmektedir.

 

ANLATILAN DERSLER VE İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

Prof Dr Nahit Motavallı MUKADDES

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Otistik Bozukluk

 

Prof Dr Ülkü GÖKTÜRK

Uyku Bozuklukları

Enürezis-Enkoprezis

 

Doç Dr Behiye ALYANAK

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi

Yeme Bozuklukları

Psikoterapiler

 

Doç Dr Salih ZOROĞLU

Anksiyete Bozuklukları

Bipolar Bozukluk

Davranım Bozuklukları

 

Doç Dr Osman ABALI

Çocuk Psikiyatrisinde İlk Muayene

Konuşma Bozuklukları

Öğrenme Bozuklukları

Pediatrik Psikofarmakoloji