ANA SAYFATARİHÇEFALİYETLERÖĞRETİM ÜYELERİÖĞRENCİLER İÇİNİLETİŞİMRANDEVÜDUYURULARHASTALAR İÇİN
 

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kliniği

Kurucu ve Yönetici:Prof.Dr.Nahit Motavalli Mukaddes  

 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu yaşa ve zekaya  uygun olmayan , dikkat süresi kısalığı,kaotik hareketlilik ve fevrilik ile seyreden bir psikiaytrik bozukluktur.Belirtilerinin önemli bir kısmı hayat boyu işlev kaybına neden olmaktadır.En yayagın görülen  çocukluk çağı gelişimsel-psikiyatrik bozukluğudur.

Bu Bölümde Yapılmış Tezler

1)DEHB nin nöropsikolojisi(Dr.Meltem Kora,  1998)

 

2)Alkoliklerin çocuklarında DEHB(Dr. Nimet Kaynak, 2002)

 

3)Bipolar tanılı hastaların çocuklarında DEHB(Dr.Osman Abali, 2003)

 

4)DEHB lilerde OKB yaygınlığı(Dr.Zerrin Topcu, 2004)

 

5)İşitme engellilerde DEHB(Dr.Human elbi 2006)

 

6)DEHB lilerde Bipolar komorbiditesi (Gozde Lus 2008 )

 

Bu kliniğe başvuru iki şekilde olmaktadır, genel poliklinikte otizm/asperger tanısı ile takip edilenler ,özellikle komplike olgular doktorun referansı ve yardımı ile randevu alabilmektedirler.

Prof.Dr.Nahit Motavalli Mukaddes dan direkt randevu almak isteyen  hastalar  Sema Onay ile görüşerek randevu alabilmektedirler.Telefon:0212 4142000/31390

 

'Çocuk ve Genç Adli Psikiyatri Programı'' Kuruldu

İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr Osman ABALI tarafından ''Çocuk ve Genç Adli Psikiyatri Programı'' kuruldu.

İstanbul Tıp Fakültesi Türkiye'nin ilk çocuk psikiyatrisi kliniği olma özelliğine sahip önemli bir kliniktir. Adli psikiyatri uygulamarını daha ileriye götürmek ve adli psikiyatri alanında ileri akademik araştırmalar yapmak, Türkiye'de bu alandaki değerlendirme ve muayene kalitesini artırmaya dönük çalışmalar yapmak, çocuk ve gençlerin adli psikiyatrik değerlendirilmeleri konusu ile ilgilenen profesyonellerin eğitimini yapma amaçlı olarak 25-5-2010 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve hastalıkları anabilimdalı bünyesinde ''Çocuk ve Genç Adli Psikiyatri Programı'' şeklinde akademik kurul kararı ile kurulmuştur.

Ayrıntılı bilgi için:

Doç Dr Osman ABALI
İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve hastalıkları AD öğretim üyesi
Adli Tıp Kurumu 6.ihtisas kurulu üyesi
212 4142000-32228