ANA SAYFATARİHÇEFALİYETLERÖĞRETİM ÜYELERİÖĞRENCİLER İÇİNİLETİŞİMRANDEVÜDUYURULARHASTALAR İÇİN
 

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİMDALI

 

'Çocuk ve Genç Adli Psikiyatri Programı'' Kuruldu

İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr Osman ABALI tarafından ''Çocuk ve Genç Adli Psikiyatri Programı'' kuruldu.

İstanbul Tıp Fakültesi Türkiye'nin ilk çocuk psikiyatrisi kliniği olma özelliğine sahip önemli bir kliniktir. Adli psikiyatri uygulamlarını daha ileriye götürmek ve adli psikiyatri alanında ileri akademik araştırmalar yapmak, Türkiye'de bu alandaki değerlendirme ve muayene kalitesini artırmaya dönük çalışmalar yapmak, çocuk ve gençlerin adli psikiyatrik değerlendirilmeleri konusu ile ilgilenen profesyonellerin eğitimini yapma amaçlı olarak 25-5-2010 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı bünyesinde ''Çocuk ve Genç Adli Psikiyatri Programı'' şeklinde akademik kurul kararı ile kurulmuştur.

Ayrıntılı bilgi için:

Doç Dr Osman ABALI
İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve hastalıkları AD öğretim üyesi
Adli Tıp Kurumu 6.ihtisas kurulu üyesi
212 4142000-32228
 

 

Otizm ile ilgili 6 yeni gen, İstanbul Tıp Fakültesi

Çocuk Psikiyatrisi, Otizm Birimi Açıklaması

Otizm yaşamın ilk üç yılında başlayan,sosyal–duygusal kısıtlılık,dil gelişimi gecikmesi ve tekrarlayan davranışlarla seyreden bir nöropsikiyatrik hastalıktır. Belirtileri özellikle şiddet açısından bireyler arasında farklılık göstermektedir.Sebebini aydınlatmaya yönelik uzun süreli çalışmalar ,bu durumun ağırlıklı olarak  genetik olduğunu ortaya koymuştur.Daha önceleri saptanan genlere son bir çalışma 6 yeni gen eklemiştir.

Son çalışma,Harvard tıp Fakültesi genetik bölüm başkanı Profesör Chris Walsh tarafından başlatılmıştır ,uluslararası bir çalışma olup, bu uluslararası çalışmaya Türkiye'den İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi,otizm birimi yöneticisi Prof. Nahit Motavalli Mukaddes  ve ekibi Katılmıştır.İlk veriler 100 civarı akraba evliliği bulunan ailelerin  otistik çocuklarının genetik inceleme sonuçlarını içermektedir.Genetik analizler Harvard Tıp Fakültesinde yapılmıştır.Bu çalışmanın verileri ve klinik uygulama ile ilişkisi aşağıda verilmiştir:

1)Otizmle ilgili 6 yeni gen bulunmuştur,bunlar  Protocadherin (PCDH10), Conatactin 3(CNTN3),DIA1(C3orf58), NHE9 (SLC9A9), SCN7A (Na kanal, voltage–gated, type VII), Ring finger protein 8(RNF8) olarak sıralanabilir.

2)Bu genler bir daha otizmin genetik zeminin heterojenitesini, tek genin otizmden sorumlu olamadığını ortaya koymuştur.

3)Bu genlerden 3ü  öğrenme ile ilgili genler içinde yer almaktadır. Genelde normal bebeklerde dış ortamdan gelen uyaranları algılayıp ,uygun yanıt ve uygun beyin gelişimi geniş bir gen grubu sağlamaktadır.Bu çalışma otistik bireylerin bir kısmında bu genlerden üçünün ayarının bozuk olduğunu göstermiştir.

4)Öğrenme süreçleri ile ilgili genlerde  otistik bireylerin bir kısmında bozukluk  görülmesi, bu grupta Erken Yaşta, Erken-yapılandırılmış Eğitim programları ile tedavinin önemli olduğunu göstermektedir.