ÇALIŞMALAR

Özgeçmiş
Ulusal Yayınlar
Uluslararası yayınlar
Kongre
Ödüller
Kitap

D U Y U R U L A R

NOT DEFTERİ

 

 


 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Cengiz Haluk İNCE

Doğum Tarihi: 12 Ağustos 1966

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi

1987

Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Uludağ Üniversitesi

1989 

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1995

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Sağlık Bilimleri Ens.

İstanbul Üniversitesi

2004

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı:  

1. Splenektominin TCK 456. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi (Tıpta Uzmanlık Tezi)

2. İş Kazaları ve Meslek hastalıkları Sonucunda Ortaya Çıkan Meslekte Kazanma Gücü   Azalma Oranlarının Hesaplanma Yöntemlerinin Farklı Sosyal Güvence Kurumlarına Göre Araştırılması ve Standardizasyonu (Bilim Doktora Tezi)   

Danışman(lar)ı :1. Prof. Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI

                          2. Prof. Dr. Bedia AYHAN ÖZYILDIRIM

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Hekim

 Ereğli 1 Nolu Sağlık Ocağı/Konya(zorunlu hizmet)

1989-1992

Tıpta Uzm. Öğ.  

 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D.

1992-1995

Uzm. Dr.

 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D.

1995-2006-

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. “Postmortem Travmalarda Ekimoz Oluşumuna Kemik Kırıklarının Etkisi” İ.Ü. Araştırma Fonu tarafından Desteklendi.(UDP-1664/30042001) Proje Yöneticisi.

 

2. “Penal Liabilities of Children in Turkey and An Evaluation of Proceedings of The Courts   for Children” İ.Ü.Araştırma Fonu tarafından desteklendi. (UDP – 32/10072002) Proje Yöneticisi.

 

3. “ Kronik hipertansif Sıçanlarda Akut Etanol ve Derin Hipoterminin Kan-Beyin Bariyeri Üzerine Etkileri” İ.Ü.Araştırma Fonu tarafından desteklendi. (UDP – 80/15052003) Proje Araştırmacısı.

 

4. “Occupational Accident and Forensic Medicine” İ.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklendi. (UDP-585/12072005)Proje Yöneticisi.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

Türk Tabipleri Birliği 1989-

İstanbul Tabip Odası 1992-

Adli Tıp Uzmanları Derneği 1993-

Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Araştırma Önleme (MESKA) Vakfı 1996-

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2003-2004

Güz

İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 5. Dönem Öğrencileri

3

6

23

İstanbul Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Dönemi-Kırsal Hekimlik(Toplum Hekimliği) Stajı

3

 

35

İlkbahar

İstanbul Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Dönemi-Kırsal Hekimlik(Toplum Hekimliği) Stajı

3

 

55

İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 5. Dönem Öğrencileri

3

6

24

2004-2005

Güz

İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 5. Dönem Öğrencileri

3

6

21

İstanbul Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Dönemi-Kırsal Hekimlik(Toplum Hekimliği) Stajı

3

 

62

İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 5. Dönem Öğrencileri

3

6

24

İlkbahar

İstanbul Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Dönemi-Kırsal Hekimlik(Toplum Hekimliği) Stajı

3

 

60

İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Beceri Laboratuarları Eğitim Programı Adli Tıp Uygulaması

2

1

33

İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 5. Dönem Öğrencileri

3

6

23

  

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Karakus M, Ince H, İnce N, Arıcan N,  Sözen Ş. Filicide cases in Turkey (1995 – 2000), Croatian Medical Journal,  2003; 5(44): 592–595.

A2.  Hapcioglu B, Karabey S, İnce N, Ince H. A model in environmental training: The university- elementary school-municipality cooperation. Collegium Antropologicum, 2004; 28(2): 367-377.

 

A3. Esin MN, Bulduk S, Ince H. Workrelated risk and health problems of working children in urban Istanbul, Turkey. J Occup Health, 2005; 47:431-436.

 

A4. Ince H, Kandemir E, Bagci C, Gulec M, Akyol O. The effect of caffeic acid phenethyl ester on short-term acute myocardial ischemia. Med Sci Monit, 2006; 12(5):BR 187-193.

A5. Arican N, Kaya M, Yorulmaz C, Kalayci R, Ince H, Kucuk M, Fincanci SK, Elmas I. The effect of hypothermia on the blood-brain barrier permeability following traumatic brain injury in chronically ethanol-treated rats. International Journal of Neuroscience 2006, Vol. 116(7):

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Fincancı SK, Sozen S, Ince H, Kolusayın O, Akkay E. A retrospective study of the medicolegal performed during 1992. 13 th Meeting of The International Association of Forensic Sciences IAFS Dusseldorf, Germany  1993.

B2*. Ince H, Ince N, Sozen S. Penal liabilities of children in Turkey and an evaluation of proceedings of the courts   for children. 16 th Meeting of the International Association of Forensic Sciences IAFS   Montpellier, France, Vol. 45, 256, Montpellier, France, 2002.

B3. Aliustaoğlu S,  Ince H, Ince N. Elderly deaths and elderly abuse depended murders in juridical autopsies performed by the council of forensic medicine between 1996 and 2000. 16th Meeting of The International Association of Forensic Sciences IAFS 2002 Montpellier, France, Vol. 45, 256, Montpellier, France, 2002.

B4*.Ince H, Taviloglu K, Yazıcı Y, Ekim N, Guloglu R, Bulug U, Aliustaoglu S. Different approach to trauma scoring. 3. European Academy of Forensic Science Meeting Semptember İstanbul Turkiye 22-27 2003.

B5. Doğru A, Ince H, Cetin G, Yaycı N, Akyıldız EU, Pakis I. Formation of ecchymosis due to postmortem trauma. 3. European Academy of Forensic Science Meeting, Semptember İstanbul Turkiye 22-27 2003.

B6*.Ince H, Ince N, Ozyildirim B. Occupational accidents and forensic medicine (In Turkey)” International Association Forensic Science  2005 21-29 August Hong Kong China, 2005

 

 

*. Bu bildiriler makale halinde yayınlanmış veya baskıdadır.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. İnce H, Elmas İ, İmrağ C. Postsplenektomik septisemi ve adli tıp açısından önemi: Bir olgu bildirimi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 1997; 60(1): 80-82.

D2. Tüzün B, Elmas İ, İnce H, Akkay E. Bir olgu nedeniyle farik ve mümeyyizlik kavramının irdelenmesi. Adli Tıp Bülteni, 1997; 2(3): 135-138.

D3. Tüzün B, Aşıcıoğlu F, Elmas İ, İnce H. Kusurlu tıbbi uygulamalara bağlı ölümler. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 1997; 60(4): 468-475.

D4. Tüzün B., İnce H, Çöpür M, Elmas İ. 11-15 Yaş grubu çocuklarda homisidal suçlar. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 1998; 61(1): 69-74.

D5. İnce H, Aşıcıoğlu F, Aşıcıoğlu A. Nüfus planlaması yönünden sterilizasyon ve hukuksal boyutu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 1998, 61(4): 475-79.

D6. Elmas İ, Tüzün B, Aşıcıoğlu  F, İnce H. Acil tedavi basamağındaki yetersizlikler : 5 Olgu sunumu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 1998; 61(2): 232-237.

D7. Tüzün B, İnce H, Elmas İ, Akkay E. Çocuk suçluluğu ve aile. Çocuk Forumu, 1998; 1(2): 24-26.

D8. İnce H, Tüzün B, Elmas İ, Aşıcıoğlu F. Pankardit'e bağlı kardiak rüptür
sonucu gelişen ani ölüm: Olgu sunumu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 1998; 61(3): 388-392.

D9. İnce H, İnce N, Aliustaoğlu S, Gürpınar S,  Aşurdizar M. Adli Tıp Kurumu çalışanlarında hepatit B bilgi davranışı. Viral Hepatit Dergisi, 2000; 6(2): 105 –109.

D10. İnce H, İnce N, Tümerdem Y, Fincancı ŞK. Otopsi uygulamasına toplumsal yaklaşım. Adli Tıp Bülteni, 2000; 5(2): 90-93.

D11. İnce H, İnce N, Tüzün B. İş kazaları ve çalışma gücü kayıplarının Türkiye’deki yasal düzenlemeleri. Adli Tıp Bülteni, 2000; 5(1): 12-14.

D12. İnce H, Tümerdem Y, İnce N, Elmas İ. İstanbul kentinde toplumun organ bağışı ve  transplantasyonu konusunda bilgi ve davranışı. Adli Tıp Dergisi, 2001; 15(1): 55–59.

D13. İnce N, İnce H. Basında sağlık haberlerinin Budd Skoru ile değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 64(1-2): 34-38.

D14. İnce H. İnce N. Ülkemizde çocuk mahkemelerinin işleyişi ve çocuk suçluluğu. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 2002; 24(1):  52-56.

D15. Karakuş M, İnce H, İnce N. Türkiye’de filisid olguları. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 2002; 65(3): 194 – 197.

D16. İnce, N, İnce H. İlkokul çocuklarında barsak parazit infeksiyonları prevalansı, etkileyen faktörler ve büyümeye etkisi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 2002; 32(1-2): 106 – 111.

D17. İnce H. Adli tıp açısından iş kazalarının değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni, 2003; 8(3),82-86.

D18. İnce H. Maluliyet oranının zamanla değişimi. Adli Tıp Bülteni, 2004; 9(2), 19-22.

D19. Kocer A, İnce N, Gozke E, İnce H. Evaluation of hospital arrival time and factors    delaying hospital admission in acute stroke. Türk Serebrovasküler Hastalıkları Dergisi, 2005; 11(1): 25-30.

D20. İnce H, Özyıldırım B. Adli tıp bakış açısından iş kazalarının durumu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 68(2): 56-59.   

D21. İnce H, İnce N, Özyıldırım B, Safran N. Hatalı tıbbi uygulamalar ve korunma yolları. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 2005; 68(4):123-127.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Fincancı ŞK, Sözen Ş, Kırangil B, İnce H. İlk muayenede yara tanımının önemi ve etik boyutu. İstanbul Tıp Fakültesi 12. Kurultayı, Kongre özet kitabı, s. 228-9,  12-16 Ekim 1993.

E2. İnce H, Kurttaş Ö, Akkay E. Grafoloji dosyalarının coğrafi, ekonomik ve demografik incelenmesi. 7. Ulusal Adli Tıp Günleri Kongre kitabı s.255-61, 1-5 Kasım 1993.

E3. İnce H, Fincancı ŞK, Arıcan N, Akkay E. Elektrikle intihar: Bir olgu bildirisi. Ed. S. Salacin, I. Adli Bilimler Kongresi, Kongre kitabı, s. 342-343, Adana, 12-15 Nisan 1994.

E4. Arıcan N, Fincancı ŞK, Sözen Ş, İnce H. Ani çocuk ölümü sendromunda otopsi bulguları: Bir olgu sunumu. Ed. S.Salaçin, I. Adli Bilimler Kongresi, Kongre kitabı, s.312-313, Adana, 12-15 Nisan 1994.

E5. Fincancı Korur Ş, Sözen Ş, İnce N, İnce H. Cinsel suçlarda toplumsal yaklaşım: Bir anket çalışması.  I. Adli Bilimler Kongresi , Kongre kitabı, s. 376 – 378, Adana, 12-15 Nisan 1994.

E6. Sözen Ş, Fincancı ŞK, İnce H, Arıcan N. Ötanazi: Etik bir sorun - Çalışma 2. Ed. B. Kırangil. 1. Ulusal Adli Tıp Kongresi, Poster Sunuları kitabı, İstanbul, Özgün Ofset,  s. 307-311, İstanbul, 1-4 Kasım 1994.

E7. Sözen Ş, Elmas İ, Arıcan N, İnce H. Düşüklerde ve tıbbi araştırmada fetusa hekim yaklaşımı: Çalışma 2. 1. Ulusal Adli Tıp Kongresi, Poster sunuları kitabı, İstanbul, Özgün Ofset, s. 241-246, İstanbul, 1-4 Kasım 1994.

E8*. İnce H, Tüzün B, Akkay E. Travmatik dalak yaralanmalarında splenektominin yeri ve sonuçları. Ed. O. Kolusayın, F. Yavuz. 8.Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, Poster sunuları kitabı, Dilek Ofset; s. 9-13; 16-20 Ekim 1995.

E9*. Tüzün B, İnce H, Elmas İ, Akkay E. Çocuk suçluluğu ve aile. 6. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Denizli, 29 Mart- 1 Nisan 1996.

E10*. Tüzün B, Elmas İ, İnce H, Akkay E. Bir olgu nedeniyle farik ve mümeyyizlik kavramının irdelenmesi. III.Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Çanakkale, 17-19 Nisan 1996.

E11*. Tüzün B, İnce H, Çöpür M, Elmas İ. 11-15 yaş grubu çocuklarda homisidal suçlar.  III. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Çanakkale, 17-19 Nisan 1996.

 

E12. İnce H, Tüzün B, Sarı H, Cansunar FN. İstanbul Tıp Fakültesi kliniklerine 1995 yılında gelen ölümle sonuçlanmış adli olguların incelenmesi. 2. Adli Bilimler Kongresi Kongre bildiri özet kitabı, Bursa, 13-16 Mayıs 1996.

E13. Tüzün B, Ramadanoğlu E, İnce H. Paranoid sendrom olgularının suç ve şifa yönünden değerlendirilmesi. 2. Adli Bilimler Kongresi, Kongre bildiri özet kitabı, Bursa, 13-16 Mayıs 1996.

 

E14*. İnce H, Tüzün B, Elmas İ, Aşıcıoğlu F. Pankardit'e bağlı kardiak rüptür
sonucu gelişen ani ölüm: olgu sunumu.  2. Adli Bilimler Kongresi, Kongre bildiri özet kitabı, Bursa, 13-16 Mayıs 1996.

E15*. Elmas İ, Tüzün B, Aşıcıoğlu  F, İnce H. Acil tedavi basamağındaki yetersizlikler : 5 olgu sunumu. V. Karadeniz Tıp Günleri, Trabzon, 27-30 Mayıs 1996.

E16*. Aşıcıoğlu F, İnce H, Aşıcıoğlu A, Okudan M. Nüfus planlaması yönünden sterilizasyon ve hukuksal boyutu. V. Karadeniz Tıp Günleri, Trabzon, 27-30 Mayıs 1996.

E17*.  İnce, H, Gürpınar S, Aliustaoğlu S, İnce N, Aşurdizar M. Otopsi uygulaması yapanlarda ve otopsi materyali ile çalışanlarda hepatit B prevalansı. III. Antimikrobik Kemoterapi Günleri: Klinik- Laboratuar Uygulamaları ve Yenilikler, Kongre bildiri özet kitabı, Kuşadası, 16-22 Mayıs 1997.

E18. İnce H, İnce N, Korur Fincancı Ş, Tümerdem Y. Otopsi uygulamasına toplumsal yaklaşım. III. Adli Bilimler Kongresi, Kongre bildiri özet kitabı, s.42, Kuşadası,14-17 Nisan 1998.

E19. İnce N, Tümerdem Y, İnce H, Korur Fincancı Ş. Toplumun otopsi ile ilgili bilgi ve davranışının araştırılması. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre özet kitabı, s.490  Adana,14-18 Nisan 1998.

E20*. Tümerdem Y, İnce N, İnce H, Elmas İ. İstanbul’da toplumun organ transplantasyonu konusunda bilgi ve davranışı. İstanbul Tıp Fakültesi, 14. Kurultayı, Kongre özet kitabı, İstanbul, 27-31 Mayıs 1998.

E21.  İnce H, Fincancı ŞK. Adli raporlar ve adli bilirkişilik konusunda ayrıntılı görüşme çalışması (ön çalışma). Adli Tıp Kurum, Yıllık Adli Tıp Toplantıları, Kongre bildiri özet kitabı s.151  İstanbul, 25-27 Nisan 2001. 

E22*. Hapçıoğlu B, Karabey S, İnce N, İnce H. İlköğretim çocuklarının çevre eğitiminde bir model: Üniversite –belediye işbirliği. VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri kitabı, s. 617 - 619, Diyarbakır, 23-28 Eylül 2002.

E23*. İnce H. İş kazalarında maluliyet. Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Sempozyumu, Kongre bildiri kitabı, s.135,  İstanbul, 28 Nisan – 1 Mayıs 2004.

E24*. Esin MN, Bulduk S, İnce H, Tan O. Çıraklık eğitimi gören çocukların çalışma koşullarının ve sağlık durumlarının değerlendirilmesi. Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Sempozyumu, Kongre bildiri kitabı, s.182, İstanbul, 28 Nisan – 1 Mayıs 2004.

E25. İnce H, Kandemir E, Kantarcı N. İş kazası ve maluliyet baremleri. Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Sempozyumu, Kongre bildiri kitabı, s.182,  İstanbul, 28 Nisan – 1 Mayıs 2004.

E26. İnce H, Kantarcı N, Kandemir E. Adli tıp uygulamalarında maluliyet oranı hesaplanması. Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Sempozyumu, Kongre bildiri kitabı, s. 188, İstanbul, 28 Nisan – 1 Mayıs 2004.

E27. İnce H, Safran N, İnce N, Özyıldırım B. Tıbbi uygulama hataları şikayeti ile karşılaşan hekimler ve özellikleri. 12. Adli Tıp Günleri, Özet kitabı, s. 210, Antalya, 28 Eylül - 2 Ekim 2005.

E28. Safran N, Birgen N, İnce N, İnce H, Özyıldırım B, Gündüz K. Hemşirelikte mesleki uygulama hataları. 12. Adli Tıp Günleri, Antalya Özet Kitabı; s.217, 28 Eylül- 2 Ekim 2005.

E29. İnce H, İşsever H, ince N, Özyıldırım B, Işık E, Hapçıoğlu B, özdilli K, Akçay E, Çalak B, Ağbaş N. İstanbul Tuzla organize sanayinde deri tabaklama işinde çalışanlarda hipertansiyon sıklığı. 2. Çevre Hekimliği Kongresi, Kongre kitabı; s. 29 18-21 Ocak 2006.

E30. İşsever H, Özdilli K, Özyıldırım B, Hapçıoğlu B, İnce N, İnce H, Işık E, Akçay E, Çalak B, Yeğenoğlu Y, Erelel M,Ağbaş N. İstanbul Tuzla organize sanayiinde deri tabaklama işinde çalışanlarda solunum bulguları. 2. Çevre Hekimliği Kongresi, Kongre kitabı, s.19, 18-21 Ocak 2006.

 

F. Diğer Yayınlar

 

F1. İ Elmas, H İnce, A Tümer. Travmada Adli Sorumluluk. Ed. Ertekin C, Taviloğlu K,

      Güloğlu R. Travma ve Resüssitasyon Kurs Kitabı, İstanbul 2006.

 

 

G. Tezler

G1. Splenektominin TCK 456. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi (Tıpta Uzmanlık Tezi) Danışman: Prof. Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI

G2. İş Kazaları ve Meslek hastalıkları Sonucunda Ortaya Çıkan Meslekte Kazanma Gücü   Azalma Oranlarının Hesaplanma Yöntemlerinin Farklı Sosyal Güvence Kurumlarına Göre Araştırılması ve Standardizasyonu (Bilim Doktora Tezi) Danışman: Prof. Dr. Bedia AYHAN ÖZYILDIRIM

 

H. Projeler

 

 

1. Postmortem Travmalarda Ekimoz Oluşumuna Kemik Kırıklarının Etkisi” 

    İ.Ü. Araştırma Fonu (UDP-1664/30042001) Proje Yöneticisi.

 

2. Penal Liabilities of Children in Turkey and an Evaluation of Proceedings

    of the Courts   for Children. İ.Ü.Araştırma Fonu (UDP – 32/10072002) Proje

    Yöneticisi.

 

3. Kronik hipertansif Sıçanlarda Akut etanol ve Derin Hipoterminin kan-Beyin Bariyeri

    Üzerine Etkileri İ.Ü.Araştırma Fonu (UDP – 80/15052003) Proje Araştırmacısı.

 

4. “Occupational Accident and Forensic Medicine” İ.Ü. Araştırma Fonu (UDP-

     585/12072005)Proje Yöneticisi.

I. Sitasyonlar

 

 

1. Karakus M, Ince H, Ince N, et al. Filicide Cases İn Turkey, 1995-2000 Croatian Medical Journal 44 (5): 592-595 oct 2003

 

  • Friedman SH, Hrouda DR, Holden CE, et al. Child murder committed by severly mentally ill mothers: An examination of mothers found not guilty by reason of insanity – 2005 Honorable Mention/Richard Rosner Award for the best paper by fellow in Forensic Psychiatry or Forensic Psychology. Journal of Forensıc Scıences 50 (6):1466-1471 nov 2005.

  • Friedman SH, Horwitz SM, Resnick PJ. Child murder by mothers: A critical analysis of the current state of knowledge and a research agenda. Amerıcan Journal of Psychıatry 162 (9): 1578-1587 sep 2005.

 

2. İnce H, Fincancı ŞK. Adli raporlar ve adli bilirkişilik konusunda ayrıntılı görüşme çalışması (ön çalışma).

 

  • Çekin N, Hilal A. Tıbbi evrak ışığında düzenlenen raporların güvenilirliği. 11. Ulusal Adli Tıp Günleri Kongre Kitabı.29 Eylül- 3 ekim 2004, 100-5.

 

  • Çolak B, etiler N, Biçer Ü. Adli tıp hizmetleri kim tarafından sunulmaktadır/ Sunulmalıdır? Sağlık Bakanlığı mı? Adalet Bakanlığı mı? Toplum ve Hekim. 2004 Mart- Nisan 19(2); 131-38.

 

 

3. Sözen Ş, Fincancı ŞK, İnce H, Arıcan N. Ötanazi: Etik bir sorun - Çalışma 2. Ed. B. Kırangil. 1. Ulusal Adli Tıp Kongresi, Poster Sunuları kitabı, İstanbul, Özgün Ofset,  s. 307-311, İstanbul, 1-4 Kasım 1994.

 

  • Özkara E, Yemişçigil A, Dalgıç M, Mayda AS. Sağlık Çalışanlarının, Hastaların ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin Ötanaziye Bakışı. 10. Ulusal Adli Tıp Günleri 8-12 ekim 2003, 248-51.

 

4. Tüzün B., İnce H, Çöpür M, Elmas İ. 11-15 Yaş grubu çocuklarda homisidal suçlar. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 1998; 61(1): 69-74.

  • Günaydın G, Demirci Ş, Doğan KH. Konya Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne 1998-2002 yılları arasında farik-i müeyyizlik muayenesine gönderilen 1249 olgunun değerlendirilmesi. 10. Ulusal Adli Tıp Günleri 8-12 ekim 2003, 263-68.         

 

 

 

İ. Ekler

 

 

 

İ-1. Eğitim Faaliyetleri  

 

 

1. Cerrahi de Adli Tıp, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Paneli, 28.04.1997.

2. İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi Danışman yardımcılığı

    1998.

3. Hekimlerin Cezai ve Hukuki Sorumluluğu. İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Dalı

    Toplum Hekimliği Kurs Programı. İntörn Eğitimi 2001-.

4. İş Sağlığı ve İş Güvenliği. Türkiye Makine Mühendisliği Odası, İstanbul Şubesi,

    24.03.2003.

5. İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği, Hayat Haber Semineri, 2003.

6. Adli Tıp Uygulamaları. İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı, Cerrahi Asistanlığı Uyum

    Kursu, 2004.

7. Travmada Adli Sorumluluk. TRK Programı Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

    Eğitmeni 2004-.

8. İş Kazaları. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslar arası havaalanı çalışanlarına seminer,

    24.11.2004.  

9. Aydınlatılmış Onam. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi,Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Dönem II

    Öğrencilerine Eğitimi. 2005-.

10. Yeni TCK kapsamında Malpraktis ve Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan

     Sorumluluk Kanun Tasarısı. F. Ü. Fırat Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Adli Tıp  

     Uzmanları Derneği(ATUD)’nin düzenlediği VI Adli Bilimler Sempozyumu. 2005.

11. Hukuka Uygun Hekimlik Paneli Tıbbi Onkoloji Derneği 2005-2006 Kurs Programı.

      2005.

12. 4857 sayılı İş Kanununda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat, hukuki

      sorumluluklar ve iş yerlerinde TS 18001 uygulamasında yaşanan zorluklar. İ.Ü.

      İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve MESKA’ nın  konulu panel 2005.

13. Eğitim Becerileri Kursu. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Merkezi. Kurs

      Eğitmeni, 06.04.2005.

 

 

 

 

İ-2. Kurs Katılım Belgeleri

 

 

 

1. Adli Fotoğrafçılık Eğitimi, ATUD Adli Tıp Uzmanları Derneği.. 1997.

2. Epidemiyoloji  Kursu, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü. 1997.

3. Cerritificate of Attendence  The biritsh Council”Domestic Violence the Response of

    Medical Professinal Police Officess Lawyers, British Council 1998.

4. Johns Hopkins Üreme Sağlığı Uluslar Arası Eğitim Programı. İstanbul Üniversitesi

    İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın ve Halk Sağlığı

    Anabilim Dalı, 1998

5. İleri İstatistik Analizleri, Dicle Üniversitesi. 2002.

6. Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Merkezi. 2004.

7. Travma ve Resüsitasyon Kursu, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği. 2004.

 

 

 

İ-3. Katıldığı Kongreler

 

 

1. 4.Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İzmir, 27-30 Nisan 1993.

2. 7.Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, 1-5 Kasım 1993.

3. 1.Adli bilimler Kongresi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve  Adli Tıp Anabilim.

    Adana, 12-15 Nisan 1994.

4. 1.Ulusal Adli Tıp Kongresi, İstanbul, 1-4 Kasım 1994.

5. 1.Adli Bilimler Sempozyumu, ATUD Adli Travmatolojide Trafik Kazaları, İstanbul, 14-15

    Nisan 1995.

6. 8.Ulusal Adli Tıp Günleri, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Antalya, 16-20 Ekim 1995.

7. XXXI.Türk Pediyatri Kongresi, İstanbul,  23-27 Ekim 1995.

8. 6. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, Denizli,  

    27-30 Mart 1996.

9. Üçüncü Sosyal Psikiyati Sempozyumu, Çanakkale, 17-20 Nisan 1996.

10. 2.Adli Bilimler Kongresi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Uludağ, 13-16 Mayıs

     1996.

11. 5.Karadeniz Tıp Günleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon, 27-30

      Mayıs 1996.

12. Sağlıkta Sosyal Bilimler Uluslar Arası Forumu (SASBUP). 21.yüzyıla doğru:Sağlıkta

      doruk hedefler. Büyükada-İstanbul, 14-16 Kasım 1996.

13. Adli Psikiyatri Günleri. Türk Nöropsikiyatri Derneği, İstanbul, 7-8 Mart 1997

14. 3.Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Klinik-Laboratuar Uygulamaları ve Yenilikleri,

      Kuşadası-Aydın, 16 - 22 Mayıs 1997.

15. V. Halk Sağlığı Günleri, Süleyman Demirel Üniversitesi. Beslenme Sorunları ve

      Yasal Durum. Isparta, 8-10 Eylül 1997.

16. 3.Adli Bilimler Kongresi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

      Kuşadası-Aydın, 14-17 Nisan 1998.

17. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 14.Kurultayı. İstanbul 27-31 Mayıs 1998.

18. II.Adli Bilimler Sempozyumu, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli

      Tıp Uzmanlar Derneği, Adli Rapor, İstanbul, 25-26 Haziran 1998.

19. 4.Adli Bilimler Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim

      Dalı, Adli Tıp Uzmanlar Derneği, İstanbul, 10-13 Mayıs 2000.

20. Adli Tıp Toplantıları 2001, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul 25-

      27 Nisan 2001.

21. III. Adli Bilimler Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp

      Anabilim Dalı ve Kuşadası-Aydın, 23-25 Mayıs 2001.
22. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim

      Dalı, Diyarbakır, 23-28 Eylül 2002.

23. 10.Ergonomi Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa – Görükle, 7-9 Ekim 2004.

24. IV. Adli Bilimler Sempozyumu, Son Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Hekim

      Sorumluluğu  ve Yeni TCK’ da Yaralar, F.Ü. Fırat Tıp Fakültesi ve ATUD, Elazığ, 19-

      22 Mayıs 2005.

25. 12.Ulusal Adli Tıp Günleri, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Antalya, 28 Eylül-02

      Ekim 2005.
26. 4.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı, Çalışma ve Sosyal

      Güvenliği Bakanlığı İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 15-17 Kasım 2005

27. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri ”Yeni

     Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu,Tıbbi Malpraktis ve Adli      

     Raporların Düzenlenmesi Sempozyumu” 2-3 Şubat 2006 İstanbul

  


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi Adli Tıp A.B. Dalı  Çapa/İstanbul
Tel: (212) 414 21 74 -  Faks: (212) 414 21 75      mailto:hince@istanbul.edu.tr