KÖŞE YAZILARI

1-2-3-4-5


 

 

 

 

 

Adı                  : Rasime Şebnem

Soyadı             : Korur (FİNCANCI)

Ünvanı             : Prof. Dr.  (Anabilim Dalı Başkanı)

Doğum Tarihi     : 21.03.1959 - İstanbul

Gör. Baş. Yıl      : 1992

Bitirdiği Üni.      : İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.

Uzm. Eğitimi      : Adli Tıp Uzm.

 

İlgi alanları     : 

        İnsan Hakları,İşkence, Kadın Hakları, Aile içi şiddet, Postmortem interval, Histopatolojik ve biokimyasal postmortem değişimler.

 

 

       :  0212 414 21 74-75 - Dahili : 33151         E-posta  :  


 

ÖZGEÇMİŞ:

 

ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ VE ÇALIŞTIĞI YERLER

 

1970 - 1977    Kadıköy Maarif Koleji (Kadıköy Anadolu Lisesi)

 

1977 - 1983    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

1983 -1985   Gaziantep 2 Nolu Verem Savaş Dispanseri – Mümtaz Koru VSD, Konya (Zorunlu Hizmet)

 

1985 - 1987   Adli Tıp Kurumu - Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi

 

            1987    Adli Tıp Uzmanı - Tez: Kafa Travmalarının Adli Tıp Yönünden                                                                        Değerlendirilmesi

 

1987 - 1992    Adli Tıp Kurumu - I. İhtisas Kurulu Raportörlüğü

                                                 - Gözlem İhtisas Dairesi sorumlu uzmanı

                            31.10.1990 - Adli Tıp Doçenti

 

1987- 1992     İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Lisans Eğitimi

 

1992 - halen   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

                        1996 – Profesörlüğe yükseltilme

                        1997 – Anabilim Dalı Başkanı

                        2004- Anabilim Dalı Başkanlığından alınma

                        2005- Anabilim Dalı Başkanlığına iade (İdare Mahkemesi ve YÖK kararı ile)

1994 - 1995    Adli Tıp Kurumu III. İhtisas Kurulu raportörü (ek görev)

 

1995 - 1996    Adli Tıp Kurumu I. İhtisas Kurulu Üyesi (ek görev)

 

1996 -             Adli Tıp Kurumu I. İhtisas Kurulu Başkanı (ek görev)

4.9.1996                    görevden alınma

27.5.1998        Adli Tıp Kurumu I. İhtisas Kurulu Üyesi (ek görev) – Danıştay kararı ile

08.02.2001      görevden alınma

 

DERS VERDİĞİ YERLER- ULUSAL

 

1992 - halen   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

 

1993 -  1999   İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü - Adli Tıp Tanatoloji

 

1993 - 1994    İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi - Adli Tıp Adli Odontoloji

 

DERS VERDİĞİ YERLER- ULUSLARARASI

 

 

YABANCI DİLİ

 

İngilizce, Almanca ve Klasik Yunanca

 


DERNEK VE KURUM ÜYELİK VE GÖREVLERİ

 

1983    Türk Tabipleri Birliği

            1983    Gaziantep Tabip Odası

            1985    İstanbul Tabip Odası

 

1988    Türk Patoloji Derneği, İstanbul

 

1992    Adli Tıp Uzmanları Derneği, İstanbul (Kurucu Üye ve 1993 – 1999, Y.K. Başkanı)

 

1993    Forensic Science Society, Harrogate, İngiltere

 

1993    Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale -

International Academy of Legal Medicine

 

1995    İstanbul Tabip Odası Etik Kurul Üyesi

 

96-98     İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

 

1997    New York Academy of Sciences, A.B.D.

 

1998        Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucu Üyesi

 

2000    İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu

 

2000    İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu Başkanı

 

2001    Ceza Hukuku Araştırmaları Derneği Kurucu Üyesi

 

2001        Association de Droit Penale Internationale, Fransa

 

2002        İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi

 

2002    Türk Tabipleri Birliği Merkez Yürütme Kurulu üyesi

 

2003    Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyesi (TTB temsilcisi)

 

2004    İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu Başkanı

 


 

DERGİ DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİ

 

1993    Adli Tıp Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

1995    Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

1995    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

1996        Adli Tıp Bülteni Editör Yardımcısı

1999        Gaziantep Devlet Hastanesi Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

2000        Adli Tıp Bülteni Editörü

 

 


 

YÜRÜTTÜĞÜ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI EĞİTİM, ARAŞTIRMA PROJELERİ MESLEKİÇİ EĞİTİMLER

 

·    Pratisyen Hekimlerin Mezuniyet Sonrası Adli Tıp Eğitimi

            1995    Proje - Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Türk Tabipleri Birliği

            1996    Eğitim Modeli Geliştirme ve Eğitim Kitabı Hazırlık Toplantıları

Kasım 1996     Pilot Uygulama - ATUD ve İstanbul Tabip Odası, İstanbul

1997-1999     Manisa, Diyarbakır, Samsun, Balıkesir, Aydın, Çanakkale

·    Adli Tıp Uzmanları Adli Fotoğrafçılık Eğitimi

Temmuz 1996  - Mart 1997 Proje - Adli Tıp Uzmanları Derneği

                        Tüm Adli Tıp Şubelerine fotoğraf makinesi sağlanması

                        Şubelerde çalışan Adli Tıp uzmanlarına adli fotoğrafçılık eğitimi

·        İstanbul Protokolü- proje 1996-2000

·        Ulusal – 2002 - 2003

·        Uluslar arası – 2003-halen

 

·        Istanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi

·        İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi

·        WHO Sexual Violence Çalışma Grubu 2002

·        World Medical Association- Physicians for Human Rights- Dual Loyalty çalışma grubu 2001

·        International Project of Istanbul Protocol Medical Training Team 2004     

·        Istanbul Protocol Implementation Project Training Co-ordinator - 2005

·        İnsan Hakları Derneği İşkenceye Sessiz Kalma, EC projesi– eğitim, rehber kitap hazırlığı -2005

·        Adli Tıp Uzmanları Derneği İşkencenin belgelenmesinde bilirkişilik, EC projesi- eğitim, rehber hazırlığı – 2005

·        Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu – Kadına Yönelik Şiddet, eğitim 2005

·        Hollanda- Türkiye İnsan Hakları Derneği – Kadına Yönelik Şiddet, eğitim 2000-2005

·        Filipinler’de İnsan Hakları İhlalleri Araştırma Uluslar arası Çalışma Grubu, 2005

 

                                  


YÖNETİMİNDE HALEN SÜREN ARAŞTIRMALAR

 

Kadına yönelik şiddet -2005

Açlık grevleri, hekim sorumluluğu ve sürekli hastalık halinin değerlendirilmesi -2002-2005

 

KATILDIĞI ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

 

·      Birleşmiş Milletler Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi( UN ICTY) adına Bosna Kalesija bölgesinde toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin otopsilerinin yapılması 29 Eylül - 19 Ekim 1996

·      Birleşmiş Milletler İstanbul Protokolü, 1999 – uluslar arası eğitim UN, EC, WMA, IRCT

·      World Medical Association (Dünya Tabipler Birliği)– Physicians for Human Rights (İnsan Hakları için Hekimler)  Dual Loyalty of Physicians – A Guideline for Physicians Hekimlerin Çifte Sorumluluğu, Hekimler için Kılavuz hazırlık çalışması, Güney Afrika, 2000

·      WHO(Dünya Sağlık Örgütü) Kadına Yönelik Cinsel Şiddet Araştırması ve El kitabı çalışması, İsviçre, 2002

·      Istanbul Protocol Implementation Project

·      2003-2005 Medical Trainer Kasım 2004, Gürcistan

·      2005 – Training Co-ordinator

·      Filipinler İnsan Hakları İhlalleri Araştırması 2005

 

 ALDIĞI ÖDÜLLER

 

·        IRCT Bent Sorensen Grant, 1997

·        İstanbul Üniversitesi Uluslar arası Bilime Katkı Belgesi, 1999

·        İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü, 2000

·        Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü, 2000

·        Açık Sayfa Barış, Demokrasi ve Hukuka Katkı Ödülü, 2000

·        International People’s Lawyers Eminent Person Grant, 2000

 • BEKSAV Ödülü, 2001

 

 

KATILDIĞI KONGRELER

 

1.   4.ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ

      28-30 Nisan 1988, Denizli

 

2.   5. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ

      Mayıs 1989, Side-Antalya

 

3.   ÇOCUK İSTİSMARININ VE İHMALİNİN ÖNLENMESİ BİRİNCİ BALKANLAR, KAFKASYA VE ORTADOĞU KONFERANSI

      19-21 Nisan 1993, Ankara

 

4.   13th MEETING, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FORENSIC SCIENCES (IAFS)

      22-28 Ağustos 1993, Düsseldorf-Almanya

 

5.   İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 12. KURULTAYI

      12-16 Ekim 1993, İstanbul

 

6.   7. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ

      1-5 Kasım 1993, Antalya

 

7.   I. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ

      12-15 Nisan 1994, Adana

 

8.   1. ULUSAL ADLİ TIP KONGRESİ

      1-4 Kasım 1994, İstanbul

 

9.   İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 13. KURULTAYI

      27-30 Eylül 1995

 

10. 8. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ

      16-20 Ekim 1995

 

11. II. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ

      13-16 Mayıs 1996, Kirazlıyayla-Bursa

 

12. XVII. CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF LEGAL MEDİCİNE

      20- 23 Ağustos 1997, Dublin – İrlanda

 

13. III. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ

      14-17 Nisan 1998, Kuşadası – Aydın

 

14. İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 14. KURULTAYI

      27 – 31 Mayıs 1998, İstanbul

 

15. Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi

      25-28 Kasım 1999, İstanbul

 

16. 36. Türk Pediatri Kongresi

        Mayıs 2000, İstanbul

 

17. IV. Adli Bilimler Kongresi

        Mayıs 2000, İstanbul

 

18. ANKEM

        Haziran 2000, Antalya

 

19. International People’s Lawyers congress

         Aralık 2000, Rotterdam, Hollanda

 


DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUM, TOPLANTI, KONFERANS VE PANELLER

 

1.    “ Adli Tıp Açısından Hekim Hataları” - Panel

      I. ULUSAL ADLİ TIP KONGRESİ, 1-4 Kasım 1994, İstanbul

 

2.   İNSAN HAKLARI VE HEKİM SORUMLULUĞU SEMPOZYUMU

      1-5 Ocak 1995, İstanbul

 

3.   “Doğacak Çocuğun Cinsiyetinin Seçilebilirliğinde Adli Tıp Yönünden Etik Boyut”

      İTO 14 MART TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİ- II. TIBBİ ETİK SEMPOZYUMU

      16 Mart 1995, İstanbul

 

4.   “Trafik Kazalarında Ortaya Çıkan Adli Tıp Sorunları”

      I. ADLİ BİLİMLER SEMPOZYUMU-Adli Travmatolojide Trafik Kazaları-

      14-15 Nisan 1995, İstanbul

 

5.   “TCK 451.-452/2. Maddeleri Kapsamında Nedensellik Bağının İrdelenmesi

      8. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ, 16-20 Ekim 1995

 

6.   “Adli Tıp ve İnsan Hakları İhlalleri” - Panel

      TIP VE İNSAN HAKLARI SEMPOZYUMU, 1-3 Mart 1996, Adana

 

7.   “Aile İçi Şiddet” - Grup Çalışması

      TIP VE İNSAN HAKLARI SEMPOZYUMU, 1-3 Mart 1996, Adana

 

8.   “Adli Rapor” - Konferans

      İTO 14 MART TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİ, 14 Mart 1996

 

9.    TIBBİ ETİK SİMPOZYUMU

      İTO 14 MART TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİ, 12 Mart 1997

 

10.    “Gözaltında Kadına Yönelik Şiddet” - Panel

       IV. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, 7-9 Mayıs 1997, Adana

 

11.  Sağlık Alanında Türk Kadını Simpozyumu Cumhuriyet’in ve Tıp Fakültesine Kız Öğrenci Kabulünün 75. Yılı, 13-14 Kasım 1997, İstanbul

 

12.  Meslekte Yeterlilik Kurulu workshop, 23-24 Mart 1998, İstanbul

 

13.  Adli Rapor workshop, 25-26 Haziran 1998, İstanbul

 

14.  İnsan Hakları ve Adli Rapor, Kasım 1998, Diyarbakır

 

15.  Human Rights in Turkey: The Way Forward Amnesty International & Istanbul Bar Association, Istanbul, 20 to 22 November 1998

 

16.  İstanbul Protokolu – workshop, 11-13 Mart 1999, İstanbul

 

17.   III. Adli Bilimler Simpozyumu – Malpraktis – 6-8 Mayıs 1999, Erzurum

 

18.   Kan Bankacılığında yasal sorunlar-ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBİ KURSU.31 Ekim –5 Kasım , 1999, Belek, Antalya.

 

19.  Cinsel Sorunların Tedavisinde Adli Tıp Uygulamaları – Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi, 28 Kasım 1999, İstanbul

 

20.  İnsan Hakları İhlallerinde Adli Hekimlik – 4 Aralık 1999, Diyarbakır

 

21.  Prevention of Torture and Ill-treatment in Detention – The Application of Human Rights Standards Adopted by Turkey as a Member State of the Council of Europe and the OSCE, 10 Aralık 1999, İstanbul

 

22.  Adli Uygulamalarda Standardizasyon, Cezaevleri Sempozyumu, 19 Aralık 1999, Adana

 

23.  İnsan Hakları ve Hekim Sorumluluğu, Çukurova Ü. Tıp Fakültesi Sürekli Eğitim Etkinlikleri, 11 Şubat 2000, Adana

 

24.  Adli Rapor Düzenleme, Hatay Tabip Odası, 9 Mart 2000, Hatay

 

25.  İstanbul Protokolu, İstanbul Barosu CMUK Servisi Sürekli Eğitim Etkinlikleri, 29 Şubat 2000, 29 Mart 2000

 

26.  Comparative Legal Approaches Towards Sexual Violence Against Women The Istanbul Bar Association March 11, 2000

Support Provided To Victims Of Rape

Facilitator: Prof. Dr. Sebnem Korur Fincanci
Dr. Gudrun Agnarsdottir, Rape Trauma Centre At Reykjavik Hospital (Iceland)
Stephanie Yearnshire, Training Of Police Forces (U.K.)

 

27.   “İnsan hakları eğitimi, sorunlar ve çözüm önerileri”. IV. Adli Bilimler Kongresi, 10-13 Mayıs 2000.

 

28.  “Terminal dönemdeki Hastaya Nereye Kadar Yardım” 36. Türk Pediatri Kongresi, 29 Mayıs 2000

 

29.  “Penisilin Allerjileri” ANKEM, Haziran 2000

 

30.  İstanbul Barosu Kadin Hakları Uygulama Araştırma Merkezi Sürekli Eğitim Etkinlikleri, Mart 2000, Ocak 2001

 

31.  “Kadına Yönelik Şiddet” Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, Mart 2001

 

32.  “İnsan Hakları ve Hekim Sorumluluğu Paneli” Diyarbakır Tabip Odası, 14 Mart 2001

 

ALDIĞI ÖDÜLLER

 

·        IRCT Bent Sorensen Grant, 1997

·        İstanbul Üniversitesi Uluslar arası Bilime Katkı Belgesi, 1999

·        İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü, 2000

·        Diyarbakır Tabip Odası Barış, dostluk ve Demokrasi Ödülü, 2000

·        Açık Sayfa Barış, Demokrasi ve Hukuka Katkı Ödülü, 2000

 • BEKSAV Ödülü, 2001


 


 

YAYINLAR

 

A- Uluslar arası SCI giren dergilerde yayınlanmış makaleler

 

1. Dokgoz H, Arican N, Elmas I, Fincanci SK. Comparison of morphological changes in white blood cells after death and in vitro storage of blood for the estimation of postmortem interval.
Forensic Sci Int. 2001 Dec 15;124(1):25-31.
PMID: 11741756 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

2. Cetin G, Gunay Y, Fincanci SK, Ozdemir Kolusayin R. Suicides by jumping from Bosphorus Bridge in Istanbul. Forensic Sci Int. 2001 Feb 15;116(2-3):157-62.
PMID: 11182267 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

3.

Frank MW, Bauer HM, Arican N, Fincanci SK, Iacopino V. Virginity examinations in Turkey: role of forensic physicians in controlling female sexuality. JAMA. 1999 Aug 4;282(5):485-90.
PMID: 10442667 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

B- Uluslar Arası Sitasyon Almış Makaleler

 

1. Fincancı Ş.K., Kırangil B., Sözen Ş. Alkol Almış ve Kafa Travmasına Maruz Kalmış Kişilerde Klinik Tanının Önemi, Adli Tıp Dergisi, 1990, 6(1-2): 33-39

Cit:Alcohol, Drugs and Traffic Safety, Current Research Literature, 1991, Vol.9:2, s.63

 

2.    Fincancı Ş.K., Kırangil B., Çocukluk Çağı Kaza-dışı Travmaları (Hırpalanmış Çocuk

Sendromu) : Bir Olgu Bildirisi,  Adli Tıp Dergisi, 1990, 6(3-4): 225-229.

Cit:Excerpta Medica Section7, Pediatrics and Pediatric Surgery, 1991, Vol.66

 

3. Fincancı Ş.K., Kolusayın Ö., Koç S., Karadeniz Z. İkinci Boyun Omuru (Aksis) Dens Kırıkları, Adli Tıp'ta Ortaya Koyduğu Problemler, Adli Tıp Dergisi, 1990, 6(3-4): 241-246. Cit: Excerpta Medica Section 8, Neurology and Neurosurgery, 1991, Vol.89

 

 


C-Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Bilimsel Çalışma Ve Makaleler

 

 1. Gök Ş., Kırangil B., Fincancı Ş.K. ,Otopsi, Adli Tıp Dergisi, 1988, 4(1-2) : 87-93.
 2. Özen H.C., Kırangil B., Fincancı Ş.K. Kimlik Belirtimi, Adli Tıp Dergisi, 1988 4(3-4) : 173-181.
 3. Kolusayın Ö., Çöloğlu S., Fincancı Ş.K. Kraniyal Hemangioma: Bir Adli Olgu Bildirisi, Adli Tıp Dergisi, 1988, 4(3-4) : 185-188.
 4. Fincancı Ş.K., Kırangil B., Ani Çocuk Ölümleri Sendromu, Türk Patoloji Dergisi, 1988, 4-2: 56-59.
 5. Kırangil B., Fincancı Ş.K., Karakuş Ü. Uyuşturucu Madde Alımına Bağlı Ölüm Olgularının İncelenmesi, Adli Tıp Dergisi, 1989, 5(1-2): 33-40.
 6. Fincancı Ş.K., Kırangil B., Ölüm Nedeni Belirlenmesinde Tıbbi İncelemenin Önemi, Türk Patoloji Dergisi, 1989, 5-2: 5-10.
 7. Fincancı Ş.K., Kırangil B., Sözen Ş. Alkol Almış ve Kafa Travmasına Maruz Kalmış Kişilerde Klinik Tanının Önemi, Adli Tıp Dergisi, 1990, 6(1-2): 33-39 
 8. Fincancı Ş.K., Kırangil B., Posttravmatik Myoglobinürik Akut Böbrek Yetmezliği, Türk Patoloji Dergisi, 1990, 6-1: 27-29.
 9. Kırangil B., Fincancı Ş.K., Kolusayın Ö., Gündüz U.K., Şen F. İntihar          Yöntemi Olarak Tıkama- Tıkanma (Suffocation) : Bir Olgu Bildirisi,  Adli Tıp  Dergisi, 1990, 6(3-4): 221-224.
 10. Fincancı Ş.K., Kırangil B., Çocukluk Çağı Kaza-dışı Travmaları (Hırpalanmış Çocuk Sendromu) : Bir Olgu Bildirisi,  Adli Tıp Dergisi, 1990,            6(3-4): 225- 229.
 11. Fincancı Ş.K., Kolusayın Ö., Koç S., Karadeniz Z. İkinci Boyun Omuru  (Aksis) Dens Kırıkları, Adli Tıp'ta Ortaya Koyduğu Problemler, Adli Tıp Dergisi, 1990, 6(3-4) : 241-246.
 12. Erkol Z.Z., Fincancı Ş.K. TCK 456. Maddesinin Adli ve Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,1991,2:111-120.
 13. Kırangil B., Fincancı Ş.K., Alptekin S., Kalyoncu G., Künt Boyun Travmasına Bağlı Hiyoid Kemik Kırığı : Bir Olgu Bildirisi,  Adli Tıp Dergisi, 1991, 7(3-4): 169-173.
 14. Fincancı Ş.K., Çetin G., Yavuz F. , Çift Ölüm: Bir Olgu Bildirisi, Adli Tıp Dergisi, 1992, 8(1-4): 99-102.
 15. Fincancı Ş.K., Sözen M.Ş., Kolusayın Ö., İmrağ C., Özer C., Yara Oluşum Zamanının Belirlenmesi: Bir Olgu Bildirisi, Adli Tıp Dergisi,1994, 0, 103-107
 16. Elmas İ.,Fincancı Ş.K., İmrağ C.,Beyin Ölümü Kriterlerinin Değerlendirilmesi, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 1995, 58:3, 29-32.
 17. Fincancı Ş. K. , Trafik Kazalarında Ortaya Çıkan Adli Tıp Sorunları, Adli Tıp Bülteni, 1996, Cilt 1, Sayı 1, s.26-31
 18. Alkan N, Korur Fincancı ŞK, Arıcan N, Kurtaş Ö., Yaş,Cinsiyet ve Eğitime Bağlı Yazı ve İmza Değişiklikleri, Adli Tıp Bülteni,1996, Cilt 1, Sayı 3, s.116-121.
 19. Arıcan N, Demirel D, Çakalır C, Fincancı ŞK, Yıldırım Ş, Baloğlu H, Sol Ventrikül  Hipertrofisinde Postmortem Tanı Ölçütleri: Bir Görüntü Analiz Çalışması, Türk Patoloji Dergisi, 1997
 20. Tüzün B., Sözen Ş., Dokgöz H., Fincancı Ş.K., Ergenlik dönemi ölümleri, Adli Tıp Bülteni, 2(2): 67-71(1997)
 21. Fincancı Ş:K., Biçer Ü, TTB – ATUD Insan Hakları İhlallerinin Önlenmesine Yönelik Adli Tıp Eğitimi Projesi, Adli Tıp Bülteni, 2(2): 71- 80 (1997)
 22. Fincancı Ş.K, Adli Tıp Meslekte Yeterlilik Kurulu Yönetmelik, Kurallar ve Düzenlemeler Taslağı, Adli Tıp Bülteni, 2(2): 81-95 (1997)
 23. Sözen Ş., Elmas İ., Karakuş M., Fincancı ŞK.:Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Olgu  Sunumu, Çocuk Formu, 3(3)56-59 (1998).
 24. Sözen  Ş.,  Tüzün  B.,  Elmas  İ.,  Fincancı  Ş.K.: İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi 5.Sınıf Öğrencilerinde Tıp Eğitiminin Sorgulanması. İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 62(1): 31-6 (1999) (İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 14. Kurultayı, 27-31 Mayıs 1998, İstanbul.  da sunulmuştur.)
 25. Elmas İ., Sözen Ş., Karpuzoğlu E., Fincancı ŞK.: Malpraktis İddiası Olan Olgularda Özel Başvuruya Dayalı Bilirkişilik ve Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar, “Olgu Sunumu”. Ulusal Travma Dergisi, 6(3)222-225 (2000).
 26. Arıcan N., Dokgöz H., Yorulmaz C., Elmas İ., Fincancı ŞK.: İn Vitro Kan Değişimleri ve Postmortem İnterval. Adli Tıp Bülteni, 5(2):83-87 (2000).
 27.  

 


DERS NOTU - KİTAP

 

 1. TANATOLOJİ DERS NOTLARI Adli Tıp Enstitüsü, 1995 - 1997
 2. I. BASAMAK İÇİN ADLİ TIP EL KİTABI – “İnsan Hakları ve Hekim Sorumluluğu” TTB - ATUD, 1999
 3. MANUAL ON THE EFFECTIVE DOCUMENTATION OF TORTURE AND ILL TREATMENT, the “ISTANBUL PROTOCOL”, United Nations Training Series 8, ed.
 4. Acil Dahiliye 2000

 

KİTAP TANITIMI

 

 1. Studies in Crime: An Introduction to Forensic Archaeology Adli Tıp Bülteni, 1996, Cilt 1, Sayı 2, s. 105
 2. Medicolegal Reporting in Surgery Adli Tıp Bülteni, 2(3): 147(1997)
 3. Forensic Epidemiology Adli Tıp Bülteni, 2(4): 81(1999)

 

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

1.      Aydın B., Boran T., Oral G., Fincancı Ş.K., Injuries of the Thyroid                                                                                            Cartilage and Hyoid Bone due to Falls, 13th Meeting, International Association of Forensic Sciences, 22-28 August 1993, Düsseldorf, Germany, Program-      Abstract Book, Section 1, Forensic Pathology,p.A8- A9

2.      Sözen M.S., Elmas İ., Arıcan N., Fincancı Ş.K., Unexpected Death As                                                                                            Viewed by the Forensic Pathologist: A Review of 471 Consecutive Autopsies,                                                                                           13th Meeting, International Association of Forensic Sciences, 22-28 August                                                                                          1993, Düsseldorf, Germany, Program- Abstract Book, Section 1, Forensic                                                                                             Pathology, p.A11. 

3.      Fincancı Ş.K., Sözen M.S., İnce H., Kolusayın Ö., Akkay E. A Retrospectif Study of the Medicolegal Autopsies Performed in 1992, 13th Meeting, International Association of Forensic Sciences, 22-28 August 1993, Düsseldorf, Germany,   Program-Abstract Book, Section 1, Forensic Pathology, p.A11.

4.      Oral G., Gülmen M.K., Günhan Ö., Finci R., Fincancı Ş.K, A Review of 35 Years: 1225 Autopsies Performed at Gülhane Military Medical Academy, 13th Meeting, International Association of Forensic Sciences, 22-28 August 1993, Düsseldorf, Germany, Program-Abstract Book, Section 1, Forensic Pathology, p.A11.

5.      Fincancı Ş.K., Elmas İ., Kırangil B., İmrağ C. Suicide Methods: An Analysis of 184 Cases, 13th Meeting, International Association of Forensic Sciences, 22-28                                                                                      August 1993, Düsseldorf, Germany, Program- Abstract Book, Section 1, Forensic Pathology, p.A25.                                                                                           

6.      Sözen MŞ,  Tüzün B, Fincancı ŞK, Arıcan N, Violence Death in İstanbul Adolescents, IALM 97, 20- 23 August 1997, Dublin, Ireland

7.      Fincancı ŞK, Özkalıpçı Ö,Arıcan N, Baykal T, Human Rights Violation by Inadequate Postmortem Examination, IALM 97, 20- 23 August 1997, Dublin, Ireland.

8.      Çetin G, Günay Y, Fincancı ŞK, Kolusayın RÖ, Suicides by jumping from Bosphorus Bridge in Istanbul, IALM 97, 20- 23 August 1997, Dublin, Ireland.

9.      Sözen MŞ, Tüzün B, Fincancı ŞK, The Correlation of Traffic Accident and Alcohol Concentration, 15. World Congress of International Association for Accident and Traffic Medicine, 27-30 Eylül 1997, Ankara.

10.  Dokgöz H, Arıcan N, Elmas İ, Fincancı ŞK. Significance of Morphological changes in white blood cells after death for the estimation of postmortem interval. IV. Internationales Symposium Advanges in Legal Medicine, Mainz, 22. bis , 1999, Abstract book, p57.

11.  Arıcan N, Yorulmaz C, Sozen S, Alkan N, Fincancı ŞK. Evaluation of diagnostic methods for left ventricular hypertrophy at forensic autopsy. IV. Internationales Symposium Advanges in Legal Medicine, Mainz, 22. bis , 1999, Abstract book, p62.

12.   Şahin C, Sözen MS, Alkan N, Arıcan N, Fincancı ŞK.Forensical approach to suspicious intoxication cases at the department of emergency medicine. IV Internationales Symposium Advanges in Legal Medicine, Mainz, 22. bis , 1999, Abstract book, p46.

 


ULUSAL BİLDİRİLER

 

 1. Kırangil B., Fincancı Ş.K. 0-1 Ay Yaş Grubundaki Çocuk Ölümlerinin Adli   Tıp

Açısından İrdelenmesi, Adli Tıp Kurumu IV. Ulusal Adli Tıp Günleri Panel ve Serbest

Bildirileri Kitabı, 1988, s.131-143.

 1. Kırangil B., Fincancı Ş.K. Ateşli Silahla Meydana Gelen Ölüm Olguları ve                                                                                         Atış Mesafesi Belirlenmesi, Adli Tıp Kurumu V. Ulusal Adli Tıp Günleri Poster                                                                                         Özetleri Kitabı, (1989) s.1.
 2. Kırangil B., Fincancı Ş.K., Aşurdizer M., Kaza-Dışı Yaralanma Sendromu:Bir           Olgu Bildirisi, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 12.Kurultayı 12-16 Ekim 1993, The                                                                                       Marmara Hotel, İstanbul, Özet Kitabı, s.226-227.
 3. Fincancı Ş.K., Sözen M.S., Kırangil B., İnce H., İlk Muayenede Yara                                                                                            Tanımının Önemi ve Etik Boyutu, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 12.Kurultayı,                                12-16 Ekim 1993, The Marmara Hotel, İstanbul, Özet Kitabı, s.228-229.
 4. Arıcan N., Çetin G., Fincancı Ş.K.,Kırangil B., Elektrik Akımı ile                                                                                            Yaralanma Sonucu Oluşan Ölümlerin Retrospektif Değerlendirmesi, 7.Ulusal                                                                                            Adli Tıp Günleri, 1-5 Kasım 1993 Antalya Poster Sunuları, s.11-20.
 5. Elmas İ., Sözen .Ş., Özer C., Fincancı Ş.K., Yüksek Doz Uyuşturucu           Kullanımına      Bağlı Ölümler, 7.Ulusal Adli Tıp Günleri, 1-5 Kasım 1993 Antalya                                                            Poster Sunuları, s.275-283.
 6. Sözen .Ş., Elmas İ., Fincancı Ş.K., Özer C. , Ölümde Alkol Etkisi, 7.Ulusal                                                                                         Adli Tıp Günleri, 1-5 Kasım 1993 Antalya Poster Sunuları, s.311-316.
 7. Okudan M., Kırangil B., Fincancı Ş.K., Soysal Z.  Yıldırım  Çarpması  ile  Ölüm:Bir              Olgu Bildirisi, 7.Ulusal Adli Tıp Günleri, 1-5 Kasım 1993 Antalya Poster Sunuları,               s.391-398.
 8. Fincancı Ş.K. Türkiye'de ve Dünyada Adli Tıp Eğitimi, I. Adli Bilimler Kongresi,       12-15 Nisan 1994, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi,Kongre Kitabı, 52-54.
 9. Sözen Ş., Arıcan N., İnce N., Fincancı Ş.K., Ötanazi: Etik Bir Sorun, I. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 1994, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi,  Kongre Kitabı, s.61-65.
 10. Elmas İ., Sözen Ş., Fincancı Ş.K., Aykaç M., Ölüm Kararı ve Yetkisi, I. Adli           Bilimler

Kongresi,12-15 Nisan 1994, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi, Kongre Kitabı, 66-69.

 1. Arıcan N., Fincancı Ş.K., Sözen Ş., İnce H. Ani Çocuk Ölümü Sendromunda Otopsi

Bulguları: Bir Olgu Sunumu, I. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 1994, Çukurova

Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi, Kongre Kitabı, s.312-313.

 1. Aydın B., Boran T., Fincancı Ş.K., Gaz Tabancası İle Ölüm: Bir Olgu Sunumu, I. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 1994, Çukurova Üniversitesi  Mithat Özsan Amfisi, Kongre Kitabı, s.331-333.
 2. İnce H., Fincancı Ş.K.,Arıcan N., Akkay E., Elektrikle İntihar: Bir Olgu        Bildirisi,

            I.Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 1994, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi,

Kongre Kitabı, s.342-343.

 1. Fincancı Ş.K., Sözen Ş., İnce H., İnce N., Cinsel Suçlara Toplumsal Yaklaşım: Bir Anket

Çalışması, I. Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 1994,Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi, Kongre Kitabı, s.376-378.

16.  Sözen Ş., Fincancı Ş.K., İnce H., Arıcan N. Ötanazi: Etik Bir Sorun- Çalışma           2, I. Ulusal Adli Tıp Kongresi, 1-4 Kasım 1994, Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.34-35.

17.  Tüzün B., Fincancı Ş.K., Sözen Ş., Albayrak M. , Nörojenik Kardiyovasküler Yetmezlik (Olgu Sunumu) İstanbul Tıp Fakültesi 13. Kurultay, 27-30 Eylül 1995, Conrad Oteli, İstanbul, Bildiri Özetleri, s.37.

18.  Fincancı Ş.K., Sözen Ş., Tüzün B., Arıcan N. Oyun Çocukluğu ve Okul Öncesi Dönemi Ölümlerinde   Ev Kazalarının   Değerlendirilmesi, 8. Ulusal Adli Tıp Günleri, 16-20 Ekim 1995, Antalya, Poster Sunuları, s.5-8.

19.  Fincancı Ş.K., Doğacak Çocuğun Cinsiyetinin Seçilebilirliğinde Adli Tıp Yönünden Etik Boyut, II. Tıbbi Etik Sempozyumu, 16 Mart 1995, Tıbbi Etik Yıllığı V, 1996, s.20-22.

20.  Tüzün B, Sözen MŞ, Dokgöz H, Fincancı ŞK, Ergenlik Dönemi Ölümleri,19. Pediatri Günleri, 10-11 Nisan 1997, İstanbul.

21.  Sözen MŞ,  Tüzün B, Fincancı ŞK, Dokgöz H, Yabancı Uyruklu Kadınlarda Cinsel İçerikli Şiddet, IV. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, 7-9 Mayıs 1997, Adana.

22.  Sözen MŞ,  Tüzün B, Fincancı ŞK, Ölümle Sonuçlanan Kadına Yönelik Şiddet, IV. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, 7-9 Mayıs 1997, Adana.

23.  Fincancı ŞK, Meslek Örgütümüzde Kadınlar, 13-14 Kasım 1997, Sağlık Alanında Türk Kadını Simpozyumu Cumhuriyet’in ve Tıp Fakültesine Kız Öğrenci Kabulünün 75. Yılı, İstanbul, s. 64-66

24.  İnce N, Tümerdem Y, İnce H, Fincancı ŞK, Toplumun Otopsiyle İlgili Bilgi Tutum ve Davranışının Araştırılması, Halk Sağlığı Kongresi, 14-18 Nisan 1998, Adana

25.  İnce N, Tümerdem Y, İnce H, Fincancı ŞK, Otopsiye Toplumsal Yaklaşım (Anket Çalışması) 3. Adli Bilimler Kongresi, Kuşadası, 14-17 Nisan 1998

26.  Sözen MŞ, Tüzün B, Dokgöz H, Fincancı ŞK, Bireysel ve Toplumsal Şiddetin Sorgulanması, 3. Adli Bilimler Kongresi, Kuşadası, 14-17 Nisan 1998

27.  Yorulmaz C, Arıcan N, Arslan H, Afacan İ, Çetin G, Fincancı ŞK, Diatom İncelemelerinde Kalitatif Değerlendirmenin Yapıldığı Bir Ön Çalışma, 3. Adli Bilimler Kongresi, Kuşadası, 14-17 Nisan 1998

28.  Sözen Ş, Tüzün B, Elmas İ, Fincancı ŞK, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 5. Sınıf Öğrencilerinde Tıp Eğitiminin Sorgulanması: Bir Anket Çalışması, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 14. Kurultayı, 27-31 Mayıs 1998, İstanbul

29.  Alkan N, Arıcan N, Cambaz K, Sözen Ş, Fincancı ŞK, İ.Ü. İstanbul  Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Birimine Trafik Kazası Sonucu Başvuran Olgular ile Ülkemizdeki Durumun Adli Tıbbi Değerlendirmesi, 2. Uluslararası Ulaşım Sempozyumu, Özet Kitabı s.267, 1-4 Ekim 1998, İstanbul

30.  Arıcan N, Karpuzoğlu E, , Karakuş M, Sözen A, Çiftçi C, Fincancı ŞK. Aileiçi şiddetin değerlendirilmesinde nesnel kriterlerin kullanımı. IV. Adli Bilimler Kongresi 10-13 Mayıs, 2000, İstanbul.

31.  Arıcan N, Çiftçi C, Bilge S, Karpuzoğlu E, Sözen A, Karakuş M, , Fincancı ŞK. Aileiçi şiddet tanısında nesnel kriterlerin poliklinik başvurularına uygulanması. IV. Adli Bilimler Kongresi 10-13 Mayıs, 2000, İstanbul.

32.  Fincancı ŞK. Halk Sağlığı Olarak İşkence. IV. Adli Bilimler Kongresi, 10-13 Mayıs, İstanbul.

33.  Sözen Ş, Elmas İ, Sözen MŞ, Fincancı ŞK. Aile içi kadına yönelik bir istismar olgusu. IV. Adli Bilimler Kongresi 10-13 Mayıs, 2000, İstanbul.

34.  Elmas İ, Sözen MŞ, Karpuzoğlu E, Fincancı ŞK. Malpraktis iddiası olan olgularda özel başvuruya dayalı bilirkişilik ve uygulamada karşılaşılan zorluklar: Bir olgu sunumu. IV. Adli Bilimler Kongresi 10-13 Mayıs, 2000, İstanbul.

Basadön

 


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi Adli Tıp A.B. Dalı       Çapa/İstanbul
Tel: (212) 414 21 74 -  Faks: (212) 414 21 75      mailto:sebnemkf@istanbul.edu.tr